microsoft_PNG19.png

เปลี่ยนโครงสร้าง IT ของคุณให้ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต

  • เตรียมรับมือการหมดระยะซัพพอร์ท Window Server 2008 และ SQL Server 2008 ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มพิจารณาเปลี่ยนโครงสร้าง IT ของคุณให้ทันสมัยขึ้น

  • การยืดระยะซัพพอร์ท SQL Server 2008/2008 R2 หมดวันที่9 กรกฎาคม  2562

  • การยืดระยะซัพพอร์ทสําหรับ Windows Server 2008/2008 R2 หมดอายุ 14 มกราคม 2563

Eng | Thai

 

หากคุณกังวลกับการหมดระยะซัพพอร์ต เราสามารถให้คําปรึกษาคุณได้


นีออสไอทีมีบริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับคลาวด์ เราให้คําปรึกษาลูกค้าที่ต้องการย้ายระบบโครงสร้างไอทีสู่คลาวด์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราช่วยวางแผน ย้าย และปฏิบัติการตั้งแต่ต้นจนจบ

48% ของธุรกิจต่างๆเชื่อว่าเทคโนโลยี ใหม่ๆนั้นส่งผลเติบโตต่อธุรกิจใน 3 ปี ข้างหน้า

ดาวน์ โหลด infographic เพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลเรื่องความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจาก Windows Server และ SQL Server ได้ที่นี่

© 2019 Neos IT Services GmbH